Стани SOS приятел с редовни месечни вноски

Аз съм Дидо и ви пиша, защото така ми е по-лесно. Трудно ми е да говоря. Страх ме е да не ми се смеете. Всички ми се подиграват и не искат да играят с мен. Ритам топка сам срещу стената.

Често малка пречка като говорен дефект може да накара едно дете да се затвори в себе си. Много родители не осъзнават проблема или не могат да си позволят помощ от специалист.

Познавате ли такива деца?

Нашите логопеди, психолози и терапевти работят с тях всеки ден. Помагат им да преодолеят своите говорни дефекти, поведенчески и емоционални проблеми. Благодарение на грижата децата имат шанс за социализация и щастливо детство, а нея можем да осигурим само чрез редовни месечни дарения.

Подкрепи Дидо и децата като него, защото никое дете не иска да играе само.
Всяко твое дарение руши стена и гради семейство за едно дете.

50лв. 20лв. 10лв.
друга сума (лв.)
изберете сума
uni incorrect
uni incorrect
uni incorrect
uni incorrect +359
Стани SOS приятел
с редовни месечни вноски
За да подкрепяш всеки месец Дидо и децата като него

С месечната подкрепа на нашите SOS Приятели ежедневно се грижим за над 500 деца и младежи: